สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชม
ด้วยการออกแบบเว็บไซต์เอกลักษณ์เฉพาะ
ที่ไม่เหมือนใคร
สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชม ด้วยการออกแบบเว็บไซต์เอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร
สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชม ด้วยการออกแบบเว็บไซต์เอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร
เราให้บริการ

รับทำเว็บไซต์


ด้วยการผสานองค์ความรู้หลายด้าน
เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้ใช้ประโยชน์
จากเว็บไซต์
ที่มีประสิทธิภาพ และแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะ
ด้วยการ

ออกแบบเว็บไซต์

ใหม่ทั้งหมดให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ทีมงานประสบการณ์สูง ที่พร้อมให้คำปรึกษา วางแผน และ

จัดทำเว็บไซต์

ให้คุณ

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บริษัท

Business A
ราคา59,800 บาท

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่รองรับ Responsive

ภาษาเว็บไซต์1ภาษา
หน้าเกี่ยวกับเราพร้อมระบบจัดการ1หน้า
หน้าบริการพร้อมระบบจัดการ1หน้า
หน้าข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน / โปรโมชั่น / พร้อมระบบจัดการ (ไม่มีการแบ่งประเภท)เลือกได้ 2 หัวข้อ
หน้าติดต่อเราพร้อมระบบจัดการ1หน้า
ระบบกำหนดสิทธิและบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ CMSรองรับ
PDPAรองรับ
ลงข้อมูลเกี่ยวกับเราทั้งหมด
ลงข้อมูลบริการทั้งหมด
ลงข้อมูลหน้าแสดงข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด
ลงข้อมูลข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน /
โปรโมชั่น50รายการต่อหัวข้อ
อบรมการใช้งาน (Onsite เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล,
Online ทั่วประเทศไทย)1ครั้ง
ดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์3เดือน
อัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ภายในระยะเวลาดูแล (ไม่รวมการจัดทำเนื้อหา, ออกแบบ/ตกแต่งภาพ ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด)6ครั้ง
ระยะเวลาจัดทำโดยประมาณ15-30วัน
Business B
ราคา78,500 บาท

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่รองรับ Responsive

ภาษาเว็บไซต์2ภาษา
หน้าเกี่ยวกับเราพร้อมระบบจัดการ1หน้า
หน้าบริการพร้อมระบบจัดการไม่จำกัดหน้า
หน้าข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน / โปรโมชั่น / พร้อมระบบจัดการ (ไม่มีการแบ่งประเภท)เลือกได้ 3 หัวข้อ
หน้าติดต่อเราพร้อมระบบจัดการ1หน้า
ระบบกำหนดสิทธิและบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ CMSรองรับ
PDPAรองรับ
ลงข้อมูลเกี่ยวกับเราทั้งหมด
ลงข้อมูลบริการทั้งหมด
ลงข้อมูลหน้าแสดงข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด
ลงข้อมูลข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน /
โปรโมชั่น50รายการต่อหัวข้อ
อบรมการใช้งาน (Onsite เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล,
Online ทั่วประเทศไทย)1ครั้ง
ดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์3เดือน
อัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ภายในระยะเวลาดูแล (ไม่รวมการจัดทำเนื้อหา, ออกแบบ/ตกแต่งภาพ ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด)6ครั้ง
ระยะเวลาจัดทำโดยประมาณ15-30วัน
Business C
ราคา97,200 บาท

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่รองรับ Responsive

ภาษาเว็บไซต์2ภาษา
หน้าเกี่ยวกับเราพร้อมระบบจัดการไม่จำกัดหน้า
หน้าบริการพร้อมระบบจัดการไม่จำกัดหน้า
หน้าข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน / โปรโมชั่น / พร้อมระบบจัดการ (แบ่งประเภทได้)เลือกได้ 3 หัวข้อ
หน้าติดต่อเราพร้อมระบบจัดการ1หน้า
ระบบกำหนดสิทธิและบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ CMSรองรับ
PDPAรองรับ
ลงข้อมูลเกี่ยวกับเราทั้งหมด
ลงข้อมูลบริการทั้งหมด
ลงข้อมูลหน้าแสดงข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด
ลงข้อมูลข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน /
โปรโมชั่น50รายการต่อหัวข้อ
อบรมการใช้งาน (Onsite เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล,
Online ทั่วประเทศไทย)1ครั้ง
ดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์3เดือน
อัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ภายในระยะเวลาดูแล (ไม่รวมการจัดทำเนื้อหา, ออกแบบ/ตกแต่งภาพ ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด)6ครั้ง
ระยะเวลาจัดทำโดยประมาณ30วัน
Business A
ราคา59,800 บาท
Business B
ราคา78,500 บาท
Business C
ราคา97,200 บาท

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ รองรับ Responsive

ภาษาเว็บไซต์
1ภาษา 2ภาษา 2ภาษา
หน้าเกี่ยวกับเราพร้อมระบบจัดการ
1หน้า 1หน้า ไม่จำกัดหน้า
หน้าบริการพร้อมระบบจัดการ
1หน้า ไม่จำกัดหน้า ไม่จำกัดหน้า
หน้าข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน /
โปรโมชั่น / พร้อมระบบจัดการ (ไม่มีการแบ่งประเภท)
เลือกได้2หัวข้อ เลือกได้3หัวข้อ -
ระบบข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน /
โปรโมชั่น / พร้อมระบบจัดการ (แบ่งประเภทได้)
- - เลือกได้3หัวข้อ
หน้าติดต่อเราพร้อมระบบจัดการ
1หน้า 1หน้า 1หน้า
ระบบกำหนดสิทธิและบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ CMS
รองรับ รองรับ รองรับ
PDPA
รองรับ รองรับ รองรับ
ลงข้อมูลเกี่ยวกับเรา
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
ลงข้อมูลบริการ
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
ลงข้อมูลหน้าแสดงข้อมูลเว็บไซต์
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
ลงข้อมูลข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ /
ผลงาน / โปรโมชั่น
50รายการต่อหัวข้อ 50รายการต่อหัวข้อ 50รายการต่อหัวข้อ
อบรมการใช้งาน (Onsite เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล,
Online ทั่วประเทศไทย)
1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง
ดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์
3เดือน 3เดือน 3เดือน
อัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ภายในระยะเวลาดูแล (ไม่รวมการจัดทำเนื้อหา, ออกแบบ/ตกแต่งภาพ ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด)
6ครั้ง 6ครั้ง 6ครั้ง
ระยะเวลาจัดทำโดยประมาณ
15-30วัน 15-30วัน 30วัน
Business Pro A
ราคา74,800 บาท

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่รองรับ Responsive

ภาษาเว็บไซต์1ภาษา
หน้าเกี่ยวกับเราพร้อมระบบจัดการ1หน้า
หน้าบริการพร้อมระบบจัดการ1หน้า
หน้าข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน / โปรโมชั่น / พร้อมระบบจัดการ (ไม่มีการแบ่งประเภท)เลือกได้ 1 หัวข้อ
หน้าแสดงสินค้าพร้อมระบบจัดการ (ไม่มีประเภทสินค้า)1 ระบบ / ไม่จำกัดจำนวน
หน้าติดต่อเราพร้อมระบบจัดการ1หน้า
ระบบกำหนดสิทธิและบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ CMSรองรับ
PDPAรองรับ
ลงข้อมูลเกี่ยวกับเราทั้งหมด
ลงข้อมูลบริการทั้งหมด
ลงข้อมูลหน้าแสดงข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด
ลงข้อมูลข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน /
โปรโมชั่น50รายการต่อหัวข้อ
ลงข้อมูลสินค้า50รายการ
อบรมการใช้งาน (Onsite เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล,
Online ทั่วประเทศไทย)1ครั้ง
ดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์3เดือน
อัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ภายในระยะเวลาดูแล (ไม่รวมการจัดทำเนื้อหา, ออกแบบ/ตกแต่งภาพ ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด)6ครั้ง
ระยะเวลาจัดทำโดยประมาณ30วัน
Business Pro B
ราคา108,400 บาท

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่รองรับ Responsive

ภาษาเว็บไซต์2ภาษา
หน้าเกี่ยวกับเราพร้อมระบบจัดการไม่จำกัดหน้า
หน้าบริการพร้อมระบบจัดการไม่จำกัดหน้า
หน้าข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน / โปรโมชั่น / พร้อมระบบจัดการ (ไม่มีการแบ่งประเภท)เลือกได้ 2 หัวข้อ
หน้าแสดงสินค้าพร้อมระบบจัดการ (1 ประเภทชั้น)1 ระบบ / ไม่จำกัดจำนวน
หน้าติดต่อเราพร้อมระบบจัดการ1หน้า
ระบบกำหนดสิทธิและบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ CMSรองรับ
PDPAรองรับ
ลงข้อมูลเกี่ยวกับเราทั้งหมด
ลงข้อมูลบริการทั้งหมด
ลงข้อมูลหน้าแสดงข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด
ลงข้อมูลข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน /
โปรโมชั่น50รายการต่อหัวข้อ
ลงข้อมูลสินค้า50รายการ
อบรมการใช้งาน (Onsite เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล,
Online ทั่วประเทศไทย)1ครั้ง
ดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์3เดือน
อัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ภายในระยะเวลาดูแล (ไม่รวมการจัดทำเนื้อหา, ออกแบบ/ตกแต่งภาพ ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด)6ครั้ง
ระยะเวลาจัดทำโดยประมาณ30-45วัน
Business Pro C
ราคา161,000 บาท

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่รองรับ Responsive

ภาษาเว็บไซต์2ภาษา
หน้าเกี่ยวกับเราพร้อมระบบจัดการไม่จำกัดหน้า
หน้าบริการพร้อมระบบจัดการไม่จำกัดหน้า
ระบบข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน / โปรโมชั่น / พร้อมระบบจัดการ (แบ่งประเภทได้)เลือกได้ 3 หัวข้อ
หน้าแสดงสินค้าพร้อมระบบจัดการ (2 ประเภทชั้น)1 ระบบ / ไม่จำกัดจำนวน
หน้าสมัครงานพร้อมระบบจัดการ (มีแบบฟอร์มสมัครงาน)1 แบบฟอร์ม / ไม่จำกัดตำแหน่ง
หน้า File Download พร้อมระบบจัดการ1 หน้า / ไม่จำกัดไฟล์
หน้าติดต่อเราพร้อมระบบจัดการ1หน้า
ระบบกำหนดสิทธิและบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ CMSรองรับ
PDPAรองรับ
ลงข้อมูลเกี่ยวกับเราทั้งหมด
ลงข้อมูลบริการทั้งหมด
ลงข้อมูลหน้าแสดงข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด
ลงข้อมูลข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน /
โปรโมชั่น50รายการต่อหัวข้อ
ลงข้อมูลตำแหน่งงานทั้งหมด
ลงข้อมูลสินค้า50รายการ
อบรมการใช้งาน (Onsite เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล,
Online ทั่วประเทศไทย)1ครั้ง
ดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์3เดือน
อัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ภายในระยะเวลาดูแล (ไม่รวมการจัดทำเนื้อหา, ออกแบบ/ตกแต่งภาพ ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด)6ครั้ง
ระยะเวลาจัดทำโดยประมาณ30-45วัน
Business Pro A
ราคา74,800 บาท
Business Pro B
ราคา108,400 บาท
Business Pro C
ราคา161,000 บาท

ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ รองรับ Responsive

ภาษาเว็บไซต์
1ภาษา 2ภาษา 2ภาษา
หน้าเกี่ยวกับเราพร้อมระบบจัดการ
1หน้า ไม่จำกัดหน้า ไม่จำกัดหน้า
หน้าบริการพร้อมระบบจัดการ
1หน้า ไม่จำกัดหน้า ไม่จำกัดหน้า
หน้าข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน /
โปรโมชั่น / พร้อมระบบจัดการ (ไม่มีการแบ่งประเภท)
เลือกได้1หัวข้อ เลือกได้2หัวข้อ -
ระบบข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ / ผลงาน /
โปรโมชั่น / พร้อมระบบจัดการ (แบ่งประเภทได้)
- - เลือกได้3หัวข้อ
หน้าแสดงสินค้าพร้อมระบบจัดการ (ไม่มีประเภทสินค้า)
1 ระบบ /
ไม่จำกัดจำนวน
- -
หน้าแสดงสินค้าพร้อมระบบจัดการ (1 ประเภทชั้น)
- 1 ระบบ /
ไม่จำกัดจำนวน
-
หน้าแสดงสินค้าพร้อมระบบจัดการ (2 ประเภทชั้น)
- - 1 ระบบ /
ไม่จำกัดจำนวน
หน้าสมัครงานพร้อมระบบจัดการ (มีแบบฟอร์มสมัครงาน)
- - 1 แบบฟอร์ม / ไม่จำกัดตำแหน่ง
หน้า File Download พร้อมระบบจัดการ
- - 1 หน้า / ไม่จำกัดไฟล์
หน้าติดต่อเราพร้อมระบบจัดการ
1หน้า 1หน้า 1หน้า
ระบบกำหนดสิทธิและบริหารจัดการผู้ใช้ระบบ CMS
รองรับ รองรับ รองรับ
PDPA
รองรับ รองรับ รองรับ
ลงข้อมูลเกี่ยวกับเรา
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
ลงข้อมูลบริการ
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
ลงข้อมูลหน้าแสดงข้อมูลเว็บไซต์
ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด
ลงข้อมูลข่าวสาร / กิจกรรม / บทความ / สาระน่ารู้ /
ผลงาน / โปรโมชั่น
50รายการต่อหัวข้อ 50รายการต่อหัวข้อ 50รายการต่อหัวข้อ
ลงข้อมูลตำแหน่งงาน
- - ทั้งหมด
ลงข้อมูลสินค้า
50รายการ 50รายการ 50รายการ
อบรมการใช้งาน (Onsite เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล,
Online ทั่วประเทศไทย)
1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง
ดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์
3เดือน 3เดือน 3เดือน
อัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ภายในระยะเวลาดูแล (ไม่รวมการจัดทำเนื้อหา, ออกแบบ/ตกแต่งภาพ ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด)
6ครั้ง 6ครั้ง 6ครั้ง
ระยะเวลาจัดทำโดยประมาณ
30วัน 30-45วัน 30-45วัน
ความโดดเด่น
เฉพาะเรา
ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
ระบบจัดการข้อมูล (CMS)
จัดใส่ข้อมูลพร้อมใช้งาน
สามารถพัฒนาได้แบบไร้ขีดจำกัด
High Performance Coding
Custom Made Website
ที่ปรึกษาพร้อมแนะนำและแก้ปัญหา
เว็บไซต์หน้าเดียว One Page
ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
ระบบจัดการข้อมูล (CMS)
ภาพแบนเนอร์
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
ข้อมูลติดต่อ พร้อมแบบฟอร์มติดต่อ
ฟรี Domain, Host, SSL 1 ปี
ฟรี ค่าดูแล แก้ไขข้อมูลไม่จำกัดครั้ง 3 เดือน
ราคา 35,000 บาท
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลและประเมินราคา
บริการออกแบบและ
จัดทำเว็บไซต์ตามความต้องการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลและประเมินราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลและประเมินราคา
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลและประเมินราคา
ขั้นตอนการทำงาน
เราเข้าใจในปัญหาที่ลูกค้าทุกท่านพบเจอในปัจจุบัน เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับมอบงานที่มีคุณภาพ ใช้งานได้จริง และสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า
1
ประชุมเก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการ
2
วิเคราะห์และวางแผนการทำงาน
3
ออกแบบเว็บไซต์และระบบต่างๆ
4
ตรวจสอบงานออกแบบร่วมกับลูกค้า
5
เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ
6
ทดสอบระบบ
7
นำเข้าข้อมูล
8
ทดสอบระบบร่วมกับลูกค้า
9
เปิดใช้งานเว็บไซต์
10
ตรวจสอบและบำรุงรักษา
11
อบรมการใช้งาน
ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนการทำงาน
เราพร้อมเป็นที่ปรึกษา
และให้คำแนะนำ
ชื่อผู้ติดต่อ*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล*
ชื่อบริษัท หน่วยงาน หรือชื่อธุรกิจ*
เว็บไซต์ (ถ้ามี)
รายละเอียด*
ลูกค้าของเรา
องค์กรธุรกิจระดับแนวหน้ามากมาย ที่ให้ความไว้วางใจและมอบโอกาสให้บริษัทได้ให้บริการ
บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด (สาหร่ายซีลีโกะ)
บริษัท ทีที เมดิคอล แอนด์ เวลแฟร์ แมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ยู. เอส. สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สสส
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
บริษัท ยูนิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองเจนไน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thailand Baby Best Buy
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
Yale
บริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส จำกัด
ให้คำปรึกษาและวางแผนพัฒนาสำหรับองค์กร
ให้คำปรึกษาและวางแผนพัฒนาสำหรับองค์กร
ให้คำปรึกษาและวางแผนพัฒนาสำหรับองค์กร
ให้คำปรึกษาและ
วางแผนพัฒนาสำหรับองค์กร
เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง เราพร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนพัฒนาระบบเว็บไซต์ โดยมุ่งหวังที่การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดภายใต้ขอบเขตงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด
บริการของเรา เพื่อธุรกิจของคุณ